Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia pisemne dzielą się na tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia przysięgłe. Tłumaczenia pisemne zwykłe nie muszą być wykonywane przez tłumacza przysięgłego, gdyż w odróżnieniu od przysięgłych, nie wymagają potwierdzenia zgodności z przedłożonym dokumentem.

Tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe różnią się też przyjętą zasadą obliczania ilości stron. Strona tłumaczenia zwykłego to 1600 znaków ze spacjami. Tłumaczenia pisemne zwykłe stosuje się min. w przypadku korespondencji handlowych, negocjacji, folderów reklamowych, opisów technicznych, stron www itp.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia pisemne przysięgłe są stosowane dla nadania większego znaczenia przetłumaczonemu tekstowi. Stosuje się je w obrocie urzędowym (m.in. akty urodzenia, ślubu, zgonu, wszelkiego rodzaju zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa jak również umowy).

Tłumaczenia przysięgłe wymagają potwierdzenia zgodności przedłożonego oryginału z tekstem tłumaczenia. Potwierdzenie takie w formie pieczęci oraz adnotacji umieszczonej na tekście tłumaczenia sporządza tłumacz przysięgły. Jeśli klient dostarczy tylko kopię dokumentu, wtedy tłumacz przysięgły umieszcza adnotację, iż tłumaczenie jest zgodne z przedłożoną kopią dokumentu.

Za stronę obliczeniową tłumaczenia przysięgłego przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami. Gdy ta liczba znaków zostanie przekroczona nawet tylko o 10 znaków, zaokrągla się do 2 stron. Każdy dokument liczy się oddzielnie po tłumaczeniu. Strony kopii tłumaczenia liczy się w taki sam sposób jak strony tłumaczenia przysięgłego. W ramach tłumaczeń przysięgłych pisemnych wykonuje się najczęściej wszelkiego rodzaju umowy, akty prawne, dokumenty wymagane w urzędach np. akty urodzenia, ślubu, zgonu itp.

Tłumaczenia przysięgłe specjalistyczne

Tłumaczone przysięgłe orzeczenia lekarskie, certyfikaty, dokumenty dotyczące leków i produktów medycznych, umowy o bardzo wąsko specjalistycznej tematyce technicznej wymagają na ogół współpracy pomiędzy tłumaczem specjalistą, dysponującym merytoryczną wiedzą z danej dziedziny a tłumaczem przysięgłym uprawnionym do uwierzytelniania dokumentów, zazwyczaj filologiem.

Tłumacz specjalista dokonuje przekładu, który jest następnie skrupulatnie weryfikowany pod względem wierności oryginałowi, kompletności i dokładności, a potem poświadczany przez tłumacza przysięgłego.

Konieczność stosowania tego rodzaju procedury wynika z faktu, że tłumacze przysięgli (sądowi), mający wiedzę prawniczą i ekonomiczną, nie dysponują znajomością terminologii pozwalającej na wysokiej jakości przekład tekstów z dziedzin wymagających zgoła innej wiedzy (farmacja, informatyka, medycyna, tłumaczenia techniczno-przemysłowe).

Tłumaczenia wniosków i projektów unijnych

Wykonujemy tłumaczenia projektów i wniosków unijnych w następującym zakresie:

- tłumaczenia wniosków i projektów unijnych,
- tłumaczenia dokumentacji wewnętrznej państw unijnych, ponadnarodowych,
- tłumaczenia stron internetowych partnerstw,
- tłumaczenia newsów i aktualności,
- tłumaczenia publikacji i opracowań partnerstw unijnych,
- tłumaczenia tekstów związanych z problematyką unijną, równouprawnienia, równości szans, wykluczenia, bezrobocia, współpracy regionalnej, współpracy ponadnarodowej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAKRES OFERTY:

Zobacz, jakie dokumenty i inne teksty możemy dla Ciebie przetłumaczyć. Nasze możliwości są praktycznie nieograniczone.

REGULAMIN:

Jeśli chcesz skorzystać z naszych tłumaczeń, nie zapomnij zapoznać się z regulaminem, który określa zasady świadczenia usług.

NASZE MOTTO:

„Sprawnie i rzetelnie, czyli szybko i terminowo przy zachowaniu wysokiej jakości merytorycznie tłumaczonych tekstów.”

NASZE ODDZIAŁY

Rzeszów
ul. Ks. J. Popiełuszki 28 c
tel. 17 8506816
kom. 883 692 462, 609210172

 

Mielec
Al. Niepodległości 12 pok. 40
tel. 17 583 42 14
kom. 535 930 540

 

E-mail:
biuro@tlumaczenia-kontakt.com
biuro1@tlumaczenia-kontakt.com

Brzozów
ul. 3-go Maja 33
tel. 13 434 18 98
kom. 535 198 229, 609210172

 

Lesko
ul. Rynek 8
(punkt Ubezpieczeń)
kom. 535 096 193

REGULAMIN

Przeczytaj regulamin

Tłumaczenia:
- zwykłe
- przysięgłe
- specjalistyczne
- wniosków i projektów
  unijnych

NAPISZ DO NAS