Tłumaczymy z/na wszystkie języki obce, dbając o to aby otrzymywali Państwo tłumaczenia najwyższej jakości w jak najkrótszym czasie.
Zadowolenie klientów jest dla nas sprawą najważniejszą.

Nasza szczegółowa oferta obejmuje między innymi:

dokumenty urzędu stanu cywilnego (akty urodzenia, akty zawarcia związku małżeńskiego, akty zgonu) ,

dokumenty szkolne (zaświadczenia szkolne, świadectwa ukończenia szkół wszystkich typów, świadectwa dojrzałości, dyplomy magisterskie, dyplomy licencjackie, suplementy),

♦ dokumenty wymagane do przyznania wszelkich świadczeń rodzinnych w państwach Unii Europejskiej (np. zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia z MOPS-u),

projekty i wnioski unijne,

tłumaczenia medyczne (karty szczepień, wypisy ze szpitala, wyniki badan lekarskich wszystkich rodzajów),

♦ dokumenty wymagane do zarejestrowania pojazdu w Polsce (dowody rejestracyjne, karty pojazdu, umowy kupna, świadectwa homologacji),

dokumenty prawne (pełnomocnictwa, dokumenty spadkowe, alimentacyjne itd.),

dokumenty o charakterze ekonomicznym ( bilanse i sprawozdania finansowe, opinie i analizy, patenty, negocjacje handlowe, korespondencje handlową),

teksty techniczne (instrukcje obsługi, normy techniczne, patenty, świadectwa homologacji),

pisma i negocjacje handlowe (korespondencje między firmami, umowy, rachunki, faktury),

♦ tłumaczenia tekstów o charakterze użytkowym (korespondencja prywatna, ogłoszenia prasowe),

♦ teksty reklamowe, strony www, foldery i ulotki,

♦ wszystkie inne teksty o charakterze ogólnym lub specjalistycznym.

Tłumaczenia
zwykłe

Tłumaczenia
przysięgłe

Tłumaczenia
specjalistyczne

Tłumaczenia
unijne

WSPÓŁPRACA:

Zobacz zasady obliczania ilości tesktu i warunki współpracy. Jeżeli jesteś stałym klientem, zapytaj o kartę rabatową.

REGULAMIN:

Jeśli chcesz skorzystać z naszych tłumaczeń, nie zapomnij zapoznać się z regulaminem, który określa zasady świadczenia usług.

NASZE MOTTO:

„Sprawnie i rzetelnie, czyli szybko i terminowo przy zachowaniu wysokiej jakości merytorycznie tłumaczonych tekstów.”

NASZE ODDZIAŁY

Rzeszów

ul. Ks. J. Popiełuszki 28 c
35-328 Rzeszów
tel. 609 210 172
e-mail: biuro1@tlumaczenia-kontakt.com

 

Brzozów

ul. 3-go Maja 33
tel. 13 434 18 98
kom. 535 198 229, 609 210 172
e-mail: biuro1@tlumaczenia-kontakt.com

 

Dubiecko - Sklep OKAZJONALNIE


ul. Przemyska 27
37-750 Dubiecko
tel. 515 669 615
e-mail: tlumacz.dubiecko@gmail.com

 

 

REGULAMIN

Przeczytaj regulamin

Tłumaczenia:
- zwykłe
- przysięgłe
- specjalistyczne
- wniosków i projektów
  unijnych

Polityka prywatności

NAPISZ DO NAS